Jämföra privatlån med räntegaranti

När man jämför privatlån via jämförelsetjänster på internet nämns ibland räntegaranti som en fördel för att välja en specifik långivare. Men vad innebär detta och är det verkligen en så stor fördel?

Vad är räntegaranti?

Du tecknar ett lån hos en långivare som har räntegaranti och får på ditt lån en effektiv ränta på 6%. Några dagar senare ansöker du om lån hos en annan långivare (på exakt samma summa och återbetalningstid) och blir erbjuder en effektiv ränta på 5,50%.  Nu kan du kontakta din nuvarande långivare och aktivera räntegarantin. Det innebär att de då kommer sänka räntan på ditt befintliga lån.

Räntegaranti kan alltså jämföras med hur en prisgaranti fungerar hos stora elektronikbutiker. Hittar du bättre pris någon annanstans betalas mellanskillnaden (och ibland en bonus) ut.

Fördelen med räntegaranti

Fördelen med att teckna ett lån med räntegaranti är uppenbar. Du kan sänka räntan på ditt lån bara genom att du hittar en långivare som kan erbjuda bättre alternativ.

Fördelen med räntegaranti

Inte alltid så väldigt fördelaktigt

Räntegaranti framställs ofta som mycket fördelaktigt och en säkerhet för kunden att inte få högre ränta än vad man kan få hos annan långivare. Men det är viktigt att komma ihåg att privatlån i Sverige nästan uteslutande har rörlig ränta och lån med rörlig ränta alltid får lösas i förtid utan kostnad. Du kan alltså när som helst teckna ett billigare lån hos en ny låntagare och lösa det nuvarande lånet. Detta utan att nuvarande långivare får ta ut någon straffavgift.

Med andra ord är det gratis och enkelt att ”flytta” lån mellan olika långivare för att hela tiden ha lånet hos de med bäst villkor. Visst kan det låta fördelaktigt med räntegaranti men du har alltså alltid garantin att flytta lånet om du vill.

Utnyttja räntegarantin – med vissa begränsningar

Alla räntegarantier har villkor som måste vara uppfyllda för att de ska kunna utnyttjas. Ett exempel är att garantin oftast måste aktiveras inom 7 – 10 dagar efter att lånet tecknats. Det är en mycket kort tid och frågan är hur många som söker lån hos nya långivare inom denna tidsperiod.

Dessutom finns alltid en gräns för hur låg ränta som går att få. Det är vanligt att de sänker nuvarande ränta till konkurrentens nivå (eller lite under den) men aldrig under nuvarande långivares lägsta räntenivå. Erbjuder de lån med ränta mellan 6- 15 % kan alltså aldrig en räntegaranti pressa ner räntan under 6%.

Hur viktigt är det med räntegaranti? – Inte alls egentligen.