Jämföra privatlån (utöver räntan)Sträva efter att få ett privatlån, eller blankolån som det ibland kallas, med så låg effektiv ränta som möjligt. Men fundera även över om andra punkter än bara räntan bör jämföras. Vi visar ett par punkter som kan skilja mellan privatlånen – som inte har med räntan att göra.

Kvinna på sommaräng

  • Erbjuds låneskydd?

Låneskydd (finns även andra namn) är en slags försäkring. En försäkring som kan betala ut ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös eller blir sjukskriven. Två tillfällen i livet då familjens totala inkomst kan minska kraftigt. Att i detta fall ha stora privatlån som måste betalas varje månad kan vara betungande.

Men de som har låneskydd kan få månadsbetalningen på lånet betalat via denna försäkring. Detta upp till en viss summa per månad och i ett maximalt antal månader. Exempelvis max 10 000 kr per månad i 12 månader.

Kostnaden för låneskydd brukar vara någon procent av fakturabeloppet som betalas varje månad. (Avtalen kan skilja mellan olika långivare. Texten ska enbart ses som exempel. Läs alltid avtal noga innan du tecknar dem)

  • Erbjuds betalningsfria månader?

Med betalningsfri månad menas att du inte behöver betala något på lånet under den månaden. En långivare kanske erbjuder två betalningsfria månader per kalenderår och du väljer därmed själv när du vill aktivera dessa.

Har man en ansträngd ekonomi kan det vara skönt med tryggheten som betalningsfria månader ger. En del långivare har upp till 4 betalningsfria månader per kalenderår.

Om betalningsfria månader används så kommer den totala amorteringstiden förlängas med lika många månader.

  • Erbjuds räntegaranti?

Räntegaranti innebär att långivaren lovar att sänka räntan på ditt lån om du skulle bli erbjuden ett lån från en annan aktör med lägre effektiv ränta. För att få sänkningen av räntan måste man däremot åberopa den inom en viss period. Det kan exempelvis vara att räntegarantin enbart kan utnyttjas om man uppvisar det bättre avtalet inom 7 dagar.

Det brukar även finnas begränsningar utifrån hur lågt som räntan kan sänkas. Det vanligaste är att räntan aldrig kan sänkas under bankens lägsta från-ränta.

  • Hur sker amortering?

Annuitetslån är överlägset vanligast på privatlån. Det innebär att lånet betalas med exakt samma summa varje månad. En summa där både ränta, avgifter och amortering är inräknad. Fördelen är att man som låntagare alltid vet hur mycket som ska betalas.

Alternativet är lån med rak amortering. På dessa lån betalas samma amorteringsbelopp varje månad. Utöver detta betalas ränta. Eftersom räntekostnaden är störst i början av låneperioden kommer den totala summa som ska betalas per månad vara störst i början och sedan minska månad efter månad.