Jämföra rörlig ränta och fast räntaNär du ska teckna ett bolån får du valet att antingen ha rörlig ränta eller fast ränta. Det finns även en variant där i mellan – räntetak. Att jämföra räntesatser är ett första steg men det viktiga är att förstå fördelarna (och nackdelarna) med rörlig respektive fast ränta.

Vad är Rörlig ränta?

Med rörlig ränta får samma räntesats på lånet under tre månader. När man säger ”rörlig ränta” menas därmed egentligen 3-månaders räntan. Efter att dessa tre månader passerat sätter banken en ny 3-månadersränta. På detta sätt kan räntan på ditt bolån ändras flera gånger per år.

Vad är Fast ränta?

Med fast ränta menas att räntenivån binds till en viss nivå under en valfri period. Det kan exempelvis innebära att banken erbjuder bindningstider på 1, 2, 3, 5 och 10 år. Den fasta räntan är generellt högre än den rörliga. Men eftersom den fasta räntan inte kan ändras under bindningstiden kan det i vissa fall vara det bästa ekonomiska alternativet. Detta framförallt om den rörliga räntan går upp mycket under denna period.

Vad är Räntetak?

Räntetak kombinerar Rörlig ränta med Fast ränta. Du har rörlig ränta på så vis att räntenivån ändras upp och ned beroende på hur 3-månadersräntan rör sig. Däremot finns ett tak (räntetak) som din räntenivå aldrig kan gå över. Är räntan idag på 2,5% och du tecknar ett lån med räntetak på 4% kommer ditt lån, under bindningstiden, aldrig gå över den nivån. Detta även om den rörliga räntenivån går långt över 4%.

Din ränta kan alltså röra sig upp och ner – men inte över räntetaket.

För att få detta tak betalas en avgift varje månad. Detta genom att räntenivån man har på lånet blir något högre än gällande 3-månaders ränta.

Räntan gör att totalkostnaden tickar iväg

Fördelar och nackdelar

Amortering – Med fast ränta kan du inte betala av hela lånet i förtid utan att behöva betala ränteskillnadsersättning. En relativt dyr avgift som beror på lånets storlek, hur lång tid det är kvar på bindningstiden samt räntenivå. Detta gör att du är ”bunden” till banken och har svårt att flytta lånet om du hittar bättre alternativ. Med rörlig ränta kan du alltid amortera i förväg och även lösa hela lånet. Räntetak sker även med bindningstid vilket innebär att avgift får betalas om amortering sker i förtid.

Ränta – Med fast ränta har du samma ränta under hela perioden. Därmed vet du på krona och öre vad du ska betala varje månad. Detta oavsett vad som händer med styrräntan och därmed bankernas utlåningsräntor.

Historiskt har det däremot varit bäst ekonomiskt att välja rörlig ränta. Detta eftersom bankerna sätter den fasta räntesatsen något högre än den rörliga. Detta även beroende på hur de tror att räntan kommer att ändras i framtiden.

Räntetak – Ett smidigt sätt att begränsa räntekostnaden? Ja så ser vissa räntetak. Andra ser det som ett sätt för banken att tjäna mer pengar. Detta genom att du som låntagare betalar en ”extra räntekostnad” för att få den tryggheten. Kritiker menar att man kan garderas sig bättre genom att dela upp sitt lån mellan rörlig och fast ränta. Den del som har rörlig ränta kan därmed lätt flyttas mellan olika banker. För även om man får fördelar med räntetak så är lånet bundet och därmed dyrt att flytta.