Ränta på kreditkortGenom att jämföra räntan på olika kreditkort kan en lägre räntekostnad uppnås. Men är det viktigt?

Den kostnad som de allra flesta förknippar med kreditkort är räntan. Men det är en kostnad som faktiskt aldrig behöver uppstå. Vilken ränta har kreditkort och hur stor kostnad blir det?

Vilken ränta har kreditkort?

De kreditkort med lägst ränta har en ränta på 6 – 7 %. Det är däremot så kallade premiumkort som ytterst få har möjlighet att teckna på grund av höga inkomstkrav.

Bland övriga kreditkort bör en ränta på 10 – 15 % anses vara låg medan 15 – 20 % snarare kan ses som ”standard”. De med dyr ränta har en årsränta på över 20%. Om detta jämförs mot privatlån är det betydligt dyrare. Men det är två helt olika låne- och kreditformer.

Krediten på ett kreditkort förväntas återbetalas inom ett par månader medan privatlån kan ha amorteringstid på flera år.

Ränta på kreditkort

Då uppstår räntekostnad på kreditkort

Alla kreditkort har en så kallad räntefri period. Det fungerar på följande sätt:

  • Inköp sker med kortet

Alla inköp som sker inom en fakturaperiod faktureras efter att denna period är över. Det kan exempelvis vara 15:e ena månaden till 15:e kommande månad varpå fakturan kommer den 20:e

  • Fakturan ska betalas på 10 – 20 dagar

På fakturan framgår inom hur många dagar den ska vara betald. Det kan exempelvis vara 20 dagar efter att den skickats ut. I detta exempel kring den 10:e månaden efter.

  • Räntefritt i 45 – 60 dagar

Som visas ovan kan inköp ske exempelvis den 16:e januari varpå inköpet presenteras på fakturan som kommer den 20:e februari och ska vara betald 10:e mars. Det innebär att alla kreditkort har en räntefri period på 45 – 60 dagar. Dvs. tiden från att inköpet skett till att det måste betalas.

Räntefri period

Ränta efter räntefri period

På varje faktura finns information om vilket det totala beloppet är men även ett ”minsta belopp att betala”. Det är nu upp till kortinnehavaren att välja ett belopp att betala. Detta från minsta summan som anges upp till fullt fakturabelopp.

Betalas inte fakturabeloppet till dess helhet kommer resten att ”skjutas upp” till nästa faktura. Det är på detta belopp som ränta behöver betalas.

Exempel:

En person får en kreditkortsfaktura på 15 000 kronor men väljer att enbart betala 3000 kronor. Det innebär att resterande skuld, dvs. 12 000 kronor, skjuts upp till nästa faktura. Personen kommer då behöva betala ränta på dessa 12 000 kronor fram till nästa faktura, dvs en månad.

Har kreditkortet en årsränta på 20 % kommer det innebära att en räntekostnad uppstår på 200 kronor. Har kreditkortet en ”låg” ränta på 10% innebär det en kostnad på 100 kronor. Inte speciellt stor skillnad då detta enbart bör ske enstaka månader.

Värt att jämföra räntor på kreditkort?

Som visas ovan går det att undvika räntekostnaden på kreditkort helt och hållet. De som däremot ofta kommer att utnyttja krediten och delbetala fakturan kan jämföra räntenivån. Om detta sker ofta kan det däremot vara billigare att välja en annan kreditform.