Jämföra lån utifrån kapitalkostnadAtt jämföra lån utifrån kapitalkostnad är det tydligaste sättet att beräkna vilket lån som kostar minst – eller mest.

När en lånejämförelse sker är det vanligt att ränta och effektiv ränta jämförs. Väldigt många ser även på månadskostnaden och tycker att ett lån med månadskostnad på 499 kronor är billigare än ett med 699 kronor per månad. Genom att se på kapitalkostnaden blir allt betydligt tydligare. Dessutom är risken att personen blir missledd av kreditbolaget betydligt mindre.

Vad är kapitalkostnad?

Kapitalkostnad är den totala summa som en låntagare betalar för sitt lån. Om en person exempelvis lånar 20 000 kronor och under fyra år betalar 24 000 kronor till kreditgivaren så är 4000 kronor kapitalkostnad. Detta utifrån att amortering inte är en kostnad – bara återbetalning av skuld.

Så räknas kapitalkostnad ut

Det finns flera vägar att beräknas kapitalkostnaden, dvs. totalkostnaden för lånet. De flesta kreditgivare presenterar summan i samband med att ett låneavtal presenteras. Men en del väljer att enbart presentera månadskostnad och effektiv ränta.

Kapitalkostnad = Ränta + Avgifter

Beräkna så här:

  1. Ta fram en kalkylator samt de olika bankernas låneerbjudanden.
  2. Summera angiven månadskostnad med antal månader som avbetalningen löper på
  3. Dra bort initialt lånebelopp
  4. Kapitalkostnaden kvarstår

Ett räkneexempel

Anna vill låna 100 000 kronor och använder en jämförelsetjänst online för att få in flera erbjudanden bara genom en ansökan. De tre hon tycker ser bra ut är följande:

Bank 1

Erbjuder 5 % ränta och att pengarna ska återbetalas under 3 år. Den effektiva räntan anges vara 5,12 %. Varje månad skulle hon behöva betala 2997 kronor.

Bank 2

Erbjuder 7 % ränta och att pengarna ska återbetalas under 5 år. Den effektiva räntan anges vara 7,23 %. Varje månad skulle hon behöva betala 1980 kronor. Detta alltså trots en högre ränta…

Bank 3

Erbjuder 5,5 % ränta och att pengarna ska återbetalas över 2 år. Den effektiva räntan anges vara 5,64%. Varje månad skulle hon behöva betala 4410 kronor.

Han tar fram alla bankernas erbjudanden och börjar med bank 1. Månadskostnaden angavs till 2997 kronor. Eftersom det är 36 månader under 3 år multiplicerar hon 2997 kronor med 36. Det är 107 892 kronor. Därefter drar hon bort initialt lånebelopp och får 7 892 kronor i kapitalkostnad. Efter att ha gjort det på alla tre alternativ ges följande resultat.

  • Billigast per månad – Bank 2
  • Lägst effektiv ränta – Bank 1
  • Lägst kapitalkostnad – Bank 3

På bank 3 blir kapitalkostnaden enbart 5 829 kronor. Detta alltså trots högre ränta och effektiv ränta än alternativ 1. Orsaken att detta alternativ ändå blir billigare är att återbetalning sker snabbare. Istället för 3 år så sker det på 2 år.

Hon inser även hur ”dyrt” det egentligen var att låna. Med en månadskostnad på ca 3000 kronor tyckte hon det kändes billigt. När hon sedan inser att totala kostnaden är ca 8000 kronor (på alternativ 1) funderar hon ännu ett varv om det verkligen är värt det…

Kapitalkostnaden visar inte bara vilken bank som är billigast – utan även hur dyrt det kan vara att låna!