Jämföra listränta eller snitträntaPå boräntor anger bankerna alltid två olika räntor. Det ena är listräntan och det andra snitträntan. Dessa talar om två olika saker vilket den som jämför lån bör vara medveten om.

Listränta

Med listränta menas den räntesats som banken anger som den ”högsta” ränta som kan ges. En bank som har listräntan 2,0% på ett bolån kommer alltså maximalt ge denna räntesats. De kan ge lägre, men ger inte högre.

När det kommer till privatlån brukar den ”lägsta” räntan anges. Exempelvis att det går att få privatlån ”från 3,5%”. Men på bolån är det alltså den ”högsta” räntan som anges.

Jämföra listränta eller snittränta

Snittränta

För att underlätta för konsumenterna infördes det under 2015 en lag på att bankerna måste visa upp både listränta och snittränta. Snittränta är den genomsnittliga ränta som bolånekunder har fått låna pengar till hos just den aktören. Detta under en specifik period (varje månad).

En bank som har en snittränta på 1,8% har alltså i genomsnitt gett bolån med en ränta på 1,8% under den månaden som denna snittränta var aktuell.  Det kan betyda att de allra flesta har fått en räntenivå på kring 1,8% men det kan lika gärna betyda att hälften fått 1,6% och hälften 2,0%. Det speglar enbart medeltalet.

Vilket ska jämföras?

Den som jämför lån bör i första hand titta på snitträntan. Detta eftersom denna ränta tydligast speglar den räntenivå som banken vanligtvis lånar ut pengar till. Men man ska komma ihåg att den snittränta som anges i november speglar de lån som beviljats i oktober/september.

Det finns därmed inte någon tydlig garanti att låg ränta kommer att fås även om banken har en historiskt låg snittränta. Men chansen ökar. Många gånger är det nämligen samma banker som ligger i toppen gällande snittränta månad efter månad.

Jämför men ta även kontakt

Att jämföra snitträntor hos ett stort antal banker som erbjuder bolån är ett första steg. Men man bör inte stirra sig blind på räntesatsen. Detta just eftersom det enbart är ett medeltal som kan ha styrts av flera olika faktorer.

Det bästa är att kontakta ett par banker och fråga vilken ränta som går att få. Det som bland annat spelar in gällande detta är belåningsgrad, lånesumma, ålder, inkomst och om man har annat engagemang på banken. Men kom ihåg att inte bara fråga vilken ränta som går att få –utan även vad du kan göra för att få ner räntan. Kanske går det att få lite rabatt bara genom att öppna ett sparkonto.

Slutsatsen är att listränta och snittränta kan vara riktmärken. Men att en jämförelse absolut bör göras på riktigt innan bolånet tecknas.